Online Bildiri

ONLİNE BİLDİRİ


Bildirilerin Gönderilmesi:
Bildirilerin kongre web sitesi www.elmikro2024.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 07 Mart 2024
Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma ve klinik çalışma şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
Gönderilen tüm bildiriler için hakem puanlaması yapıldıktan sonra, en yüksek puan alan 5 klinik, 5 deneysel bildiri yarışma oturumunda sunulacaktır.
Tam metin olarak gönderilen çalışmalar kongre kitapçığında tam metin olarak yayınlanacaktır.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Dikkat Edilecek Noktalar

  • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Bildirilerin kongrede sunulabilmesi ve bildiri özet kitabında yayınlanması için sunucu yazarın kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.