Kurullar

KURULLAR

ACİL EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ
H. Ömer BERKÖZ – Başkan
Gaye FİLİNTE – II. Başkan
Melih BAĞIR – Genel Sekreter
Egemen AYHAN – Sayman
Fatih KABAKAŞ – Üye
Utkan AYDIN – Üye
Ahmet BİÇER – Üye

REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ DERNEĞİ
Ali Rıza ERÇÖÇEN – Başkan
Egemen AYHAN – II. Başkan
Osman AKDAĞ – Genel Sekreter
Anıl DEMİRÖZ – Sayman
Zeynep Deniz AKDENİZ DOĞAN – Üye
Ali ÖZDEMİR – Üye
Osman ORMAN – Üye

KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Türker ÖZKAN

KONGRE BAŞKANLARI
Ömer BERKÖZ
Ali Rıza ERÇÖÇEN

KONGRE GENEL SEKRETERLERİ
Osman AKDAĞ
Ahmet BİÇER

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERLERİ
Fatih KABAKAŞ
Zeynep Deniz AKDENİZ

KONGRE DÜZENLEME KURULU
H. Ömer BERKÖZ
Ali Rıza ERÇÖÇEN
Gaye FİLİNTE
Egemen AYHAN
Melih BAĞIR
Osman AKDAĞ
Anıl DEMİRÖZ
Fatih KABAKAŞ
Zeynep Deniz AKDENİZ DOĞAN
Utkan AYDIN
Ali ÖZDEMİR
Ahmet BİÇER
Osman ORMAN