Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

Untitled Document
15 MAYIS, ÇARŞAMBA
  SALON A SALON B
13:00 - 15:00
SİNİR ALT EKSTREMİTE- 1
  Oturum Başkanları: Gürsel Leblebicioğlu, Ahmet Biçer Oturum Başkanları: Mehmet Demirtaş, Murat Topalan
* Nadir sinir tuzaklanmaları - Gürsel Leblebicioğlu
* Üst ekstremitede proksimal sinir transferleri - Ömer Berköz
* Üst ekstremitede distal sinir transferleri - Bülent Özçelik
* Fonksiyonel gracilis transferi - Kadir Bacakoğlu
* Torasik outlet sendromları - S. Sinan Bilgin
* Ağrılı nöroma tedavisinde yeni yaklaşımlar - Ahmet Biçer

SB 001 Periferik sinir yaralanmalarında eksozomların sinir iyileşmesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Emrah Patat, İlker Uyar, Arzu Avcı, Esin Yakıt
SB 002 Seftriaksonun Sinir Hasarı Üzerine Olan İyileştirici Etkisinin EMG, Histopatolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle Gösterilmesi
Berkin Günar, Okan Yiğit, Osman Mert Topkar, Özgür Baysal
SB 003 Yetişkin Travmatik Brakial Pleksus Hasarlarında Serbest Fonksiyonel Grasilis Kas Transferi Sonuçlarımız
Ayşe Şencan, Melih Erdem Çaha, Osman Orman, Kahraman Öztürk
* Alt ekstremitenin mikocerrahi dışı yöntemlerle yumuşak doku örtümü - Kadir Çevik
* Alt ekstremitenin propeller fleplerle yumuşak doku örtümü - Mehmet Armangil
* Alt ekstremitenin ALT flep ile yumuşak doku örtümü - Hasan Murat Ergani
* Alt ekstremitenin ALT dışı serbest fleplerle yumuşak doku örtümü - Mehmet Baydar
* SCİP fleplerde kimerizm ve alt ekstremitede kullanımı - Dağhan Dağdelen
* Topuk yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu - Uğur Bezirgan

SB 004 Majör Alt Ekstremite Replantasyonları Sonrası Uygulanan Sekonder Girişimlerin Değerlendirilmesi
Kubilay Erol, Anıl Koca
SB 005 Ekstremite Osteosarkom Rezeksiyonu Sonrası Biyolojik Rekonstrüksiyon: Ekstrakorporeal Işınlanmış Kemiklerin Serbest Vaskülerize Kemik Flepleri İle Kombinasyonu
Ahmet Biçer, Recep Atakan Göktürk, Dündar Sabah, Levent Küçük, Burçin Keçeci, Hüseyin Kaya
SB 006 Gustilo Tip 3c Tibia Açık Kırıklarında Revaskülarizasyon Sonrası Flep İle Rekonstrüksiyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Özgün Barış Güntürk, Can Yener
SB 007 Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda ven anastomozu sayısına göre komplikasyonların karşılaştırılması
Buğra Mert Aytekin, Zekeriya Kerem Dokuzluoğlu, Ahmet Hamdi Sakarya, Dağhan Dağdelen, Bülent Saçak, Zeynep Akdeniz Doğan
15:00 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 17:30
TAÇKIN ÖZALP ANISINA BAŞKANLAR PANELİ ULTRASON KURSU
  Oturum Başkanları: Kadir Bacakoğlu, Bülent Özçelik Kurs Başkanları: Melih Bağır, Burak Sercan Erçin
* Taçkın Özalp biyografisi - Kadir Bacakoğlu
* RMCD’nin kuruluşu ve tarihsel gelişimi - Türker Özkan
* Ortopedi ve travmatolojide ilk mikrocerrahi girişimleri - Hayati Durmaz
* Macrocosmos’tan microcosmos’a yolculuğum - Murat Topalan
* Dünyada rekonstrüktif mikrocerrahinin evrimi - Sühan Ayhan
* RMCD temel ve ileri mikrocerrahi kurslarının dünü bugünü - Serhan Tuncer
* Uluslararası arenada RMCD - Bülent Özçelik
* Rekonstrüktif mikrocerrahi ve estetik - Ali Rıza Erçöçen
* Temel kavramlar, knoboloji ve cihaz - Mustafa Turgut Yıldızgören
* Ultrason rehberliğinde enjeksiyonlar - Mustafa Turgut Yıldızgören
* Temel El-el bilek ultrasonu - Mustafa Turgut Yıldızgören
* Flep cerrahisinde ultrason kullanımı - Burak Sercan Erçin
* Use of ultrasound in daily hand surgery practice - Don Lalonde
* Pratik uygulama
17:30-18:30
AÇILIŞ TÖRENİ  
  Onursal Başkan - Türker Özkan
RMCD Başkanı - Ali Rıza Erçöçen
Acelemder Başkanı - Ömer Berköz
WSRM2027 İstanbul - Bülent Saçak
18:30 - 19:30
AÇILIŞ KONFERANSI
  Oturum Başkanları: Ali Rıza Erçöçen, Ömer Berköz
Batı uygarlığını yaratanlar: Luviler ve Hititler - Fahri Işık


16 MAYIS, PERŞEMBE
  SALON A SALON B SALON C
07:30-08:00
NASIL YAPIYORUM    
  Konuşmacı: Fatih Kabakaş
Distal uç replantasyonları
08:00 - 10:15
TİSK OTURUMU (DEPREM)
  Oturum Başkanları: Türker Özkan, Gürsel Leblebicioğlu
* TİSK Mikrocerrahi Vakfı (Başkan) - F. Fethi Hinginar
* Türkiye'nin Sıfır Kazaya Yolculuğu - Deniz Karakaş
* Deprem bölgesinde hasta değerlendirilmesi ve tedavi planlamasındaki zorluklar - Mehmet Ali Acar
* Afet sınırındaki hastanede kitlesel hasta yönetimi - Şuayip Akıncı
* Şubat 2023 depremlerinde plastik cerrahi yönünden çıkarımlar - Emin Kapı
* Deprem felaketinde saatler içinde değişen plastik cerrahi yaklaşımı - Perçin Karakol
* Yara bakımı ve sekellerin önlenmesi - Ali Özdemir
* Sekellerde rekonstrüksiyon - Egemen Ayhan
* Doğal afetlere hazırlık - Gürsel Leblebicioğlu
* Tartışma-Konsensus
10:15-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:00
KONFERANS - 1 10:30-12:30 GENEL MİKROCERRAHİ - 1  
  Oturum Başkanı: S. Sinan Bilgin Oturum Başkanları: Melih Bağır, Dağhan Dağdelen
* Understanding and management of complex regional pain syndrome - Francisco del Piñal * Elde dijital sinir yaralanmaları - Gökay Eken
* Üst ekstremite defektlerinin serbest fleplerle rekonstrüksiyonu - Hasan Murat Ergani
* El rehabilitasyonunda değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını - Zeynep Hoşbay
* Kompozit defekt onarımında kimerik scip flap - Alper Aksoy
* Dupuytren Kontraktüründe Perkütan İğne Aponörotomi: Video destekli Uygulamalı Sunum - Okyar Altas
* Parmak defektlerinin serbest ayak 2. parmak pulpa flebi - Melih Çakaroğlu
* Mecburi hizmet esnasında ‘-e rağmen’ mikrocerrahi yapabilmeye çalışmak - Alper Aytaç

SB 008 Geriatrik Hasta Popülasyonunda Serbest Flep Deneyimlerimiz
Burak Özkan, Süleyman Savran, Ömer Uzun, Abbas Albayati, Çağrı Uysal
SB 009 Distal Radius Yerleşimli Dev Hücreli Tümör Olgularında Serbest Vaskülarize Proksimal Fibula Transferi. Klinik ve Radyolojik Sonuçlar
Şuayip Akıncı, Metin Manouchehr Eskandari, Zeynel Mert Asfuroğlu
11:00-13:00
ALT EKSTREMİTE- 2 11:00-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
  Oturum Başkanları: Egemen Altan, Şükrü Yazar Oturum Başkanları: Perçin Karakol, İbrahim Tabakan
* Lower extremity reconstruction-evolution into super microsurgery - JP Hong
* Alıcı sahada damar sorunları - Fatih Parmaksızoğlu
* Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda AV-loop ile serbest flep uygulamaları - Murat Topalan
* Alt ekstremite donör saha komplikasyonlarını önleme ve çözme - Mehmet Ali Acar
* Alt ekstremite periferik sinir sorunlarında rekonstrüksiyon - Ömer Ayık
* Diyabetik ayakta serbest flepler ile rekonstrüksiyon - Mehmet Altıparmak

SB 020 Serbest Mikrovasküler Doku Transferleri ile Alt Ekstremitede Amputasyon Seviyesinin Korunması
Burak Özkan, Süleyman Savran, Çağrı Uysal
SB 021 Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonunda PTAP Flep Kullanımı
Kemal Zorlu, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Şafak Ünsal, Ramazan Erkin Ünlü
SB 022 Latissimus Dorsi Serbest Flebi ile Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu: Klinik Tecrübelerimiz
Arda Kavas, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmed Şamil Güvel, Ramazan Erkin Ünlü
SB 010 Sternal Defektlerin Rekonstrüksiyonunda Perforatör Fleplerin Kullanılması
Burak Özkan, Süleyman Savran, Ömer Uzun, Çağrı A. Uysal
SB 011 Maksilla rekonstrüksiyonunda serbest flep uygulamaları
Burak Yaşar, Rıdvan Çit, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü
SB 012 Aşil Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin SCIP (Süperfisyal Sirkumfleks İliak Arter Perforatör) Flep İle Rekonstrüksiyonu
Ömercan Yağız Öksüz, Burak Sercan Erçin
SB 013 Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Serbest Radial Ön Kol Flebinin Kullanımı Ahmed Şamil Güvel, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Arda Kavas, Yiğit Karabıçak, Ramazan Erkin Ünlü
SB 014 Alt Ekstremite Doku Defektlerinde Alt Flep Sonuçlarımız
Mert Kahraman Maraşlı, Ali Cavit, Birkan Kibar
SB 015 Vizyondan Gerçeğe: Yeni kurulan bir kliniğin mikrocerrahi yolculuğu
Ali Can Aydın, Mert Noyan Dabak, Zeki Çelik, Ömer Büyükkaya, Kurtuluş Öz, Agit Sulhan, Kadir Barış Tiryaki, Musa Mert Tapkı, Yasin Canbaz, Perçin Karakol
SB 016 İndosiyanin yeşili (ıcg) yakın kızılötesi floresan görüntüleme: Farklı kullanım alanları
İbrahim Çaltıner, Hande Akdeniz, Gökçe Yıldıran, Zekeriya Tosun
SB 017 Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda pediküllü anterolateral thigh flep
Şilan Kanaş Seymen, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Mahmut Onur Seymen, Ramazan Erkin Ünlü
SB 018 Sternal Yumuşak Doku Defektlerinin Örtümünde Superior Epigastrik Arter Perforatör Flebinin Kullanımı ve Flep Perforatörlerin Anatomik Lokalizasyonlarının Değerlendirilmesi
Dağhan Dağdelen, Buğra Mert Aytekin, Nazmi Borazan, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan, Mehmet Bayramiçli
SB 019 Depremzede Hastaların Tedavisinde Ortopedi ve Travmatoloji – El Cerrahisi Kliniklerinin Birlikteliği
Egemen Ayhan, Levent Arslan, Emrah Kovalak, Mehmet Bülent Balioğlu
  12:30-13:00 KONFERANS - 2
  Oturum Başkanı: Fatih Kabakaş
  * New thoughts on creative microvascular reconstructions - Pedro C. Cavadas 
13:00-14:00
ÖĞLE ARASI
14:00-16:00
GENEL MİKROCERRAHİ - 2 ÜST EKSTREMİTE - 1  
  Oturum Başkanları: Cenk Demirdöver, Hakan Uzun Oturum Başkanları: S. Sinan Bilgin, Alper Aksoy  
* Preliminary findings of robotic platform for microsurgery - JP Hong
* Back to the future: Robotic microsurgery - Marco Innocenti
* Robotik grasilis - Gökhan Sert
* Rahim nakli: Dünyadaki ilk başarılı olgudan günümüze son durum - Özlenen Özkan
* Canlıdan karaciğer nakillerinde plastik cerrahinin rolü - Hakan Uzun

SB 023 2023 Maraş Depreminde Rekonstrüktif Mikrocerrahi Deneyimlerimiz
Burak Özkan, Süleyman Savran, Çağrı A. Uysal
SB 024 Kalkaneus Kompleks Rekonstrüksiyonları
Osman Emre Aycan, Sevinç Ödül Oruç, Mehmet Baydar, Melih Emre Çaha
SB 025 Serbest Flep Cerrahisinde GPT Yapay Zeka Modellerinin Kullanımı
Halil İbrahim Uzunlu, Sare Demirtaş, Hande Akdeniz, Gökçe Yıldıran, Zekeriya Tosun
SB 026 Perforatör Fleplerin Pedikülünü Kama Rezeksiyonla Taşımayı Sağlayan Mikrovasküler Anastomoz Modeli
Nergiz İbrahimli, Ahmet Biçer, Batuhan Şencan, Orhan Fahri Demir, Vasif Mammadov, Melekler Elcil Kaya Biçer, Yiğit Uyanıkgil
* Üst ekstremitede Periferik sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon - Ali Kitiş
* Tip replantasyonları - Alper Aksoy
* Önkol travmalarında Ortoplastik Yaklaşım - Özgün Güntürk
* Üst ekstremitede benzer doku ile onarım - Fatih Kabakaş
* Technical tips to optimize results in toe to hand transfers - Francisco del Piñal
* How to get better results in flexor tendon repair - Don Lalonde

SB 027 Fleksör tendon rekonstrüksiyonunda kullanılan Ekstensör Digitorum Longus ve Palmaris Longus tendon greftlerinin fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Elif Gündeş, Aykan Hatipoğlu, Sema Güven, Aytaç Alten, Erol Kozanoğlu, Hayri Ömer Berköz
SB 028 Yapay Zeka Destekli Sohbet Motoru Üst Ekstremite Açık Yaralanmalı Hastalarda Tanıyı Tahmin Edebilir Mi? Karşılaştırmalı Klinik Çalışma
Muhammet Okkan, Zeynel Mert Asfuroğlu
15:00-16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Anıl Demiröz, Gencay Üstün
SB 029 Dermatofibrosarkoma Protuberans: Tek Merkezli Bir Deneyim
Mehmet Demir, Can Ege Yalçın, Ersin Yavuz, İsmail Özpür, Levent Demir, Oğuz Yıldırım, Furkan Taner Okur, Çağlar Yılmaz, Anıl Demiröz, Oğuz Çetinkale
SB 030 Perinedeki Doku Kayıplarının Onarımında Farklı Seçenekler
Mehmet Can Nergizoğulları, Dicle Aksöyler, Erol Kozanoğlu, Ufuk Emekli
SB 031 Mikrocerrahi Yöntem İle Onarımı Mümkün Olmayan Baş Boyun Bölgesi Defektlerinin Onarımı İçin Farklı Bir Seçenek: Göğüs Ön Duvarı
Ömer Faruk Akpınar, Dicle Yaşar Aksöyler, Erol Kozanoğlu
SB 032 Cerrahi Geciktirme ile Masif Sırt Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
Burak Özkan, Süleyman Savran, Çağrı A. Uysal
SB 033 Umblikus ve Poplitea Arasındaki Defektlerin Onarımda Pediküllü ALT flebi ile Tecrübelerimiz
Burak Özkan, Abdullah Kizmaz, Süleyman Savran, Mehdi Ghorbani, Çağrı A. Uysal
SB 034 Kolayca Tasarlanan Keystone Flebi Modifikasyonunun Farklı Anatomik Lokalizasyonlarda Kullanılması
Burak Özkan, Mehdi Ghourbani, Süleyman Savran, Cagri A. Uysal
SB 035 Perine defektli hastalarda İnternal Pudendal Arter Perforatör Flep ile Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz
Perçin Karakol, Mert Noyan Dabak, Zeki Çelik, Kurtuluş Öz, Agit Sulhan, Osman Şamil Sevindik
SB 036 Kronik yara rekonstrüksiyonunda B planı; Aselüler Dermal Matriks !
Kurtuluş Öz, Zeki Çelik, Agit Sulhan, Abdullah Çölçınar, Perçin Karakol
SB 037 Halen tedavisi zor ve uzun; basınç ülserleri ve rekonstrüksiyon seçenekleri
Perçin Karakol, Zeki Çelik, Ömer Büyükkaya, Kadir Barış Tiryaki, Ali Ensar Gündüz
SB 038 Kardiyak implante edilebilir cihazların enfeksiyonlarının tedavisinde submüsküler cep oluşturulması
Bora Edim Akalın, Reşit Alpsal, Ekrem Bilal Karaayvaz, Mustafa Lütfi Yavuz
16:00-16:30
KAHVE ARASI
16:30-17:30
OTURUM: MİKROCERRAHİDE KADIN OLMAK 16:30-18:30BAŞ BOYUN - 1  
  Oturum Başkanları: Zeynep Akdeniz, Anıl Demiröz Oturum Başkanları: Osman Akdağ, Bülent Saçak
* Konuşma + WSRM röportajı - Oya Bayri
* - Zeynep Sevim
* - Berrak Karatan
* El Cerrahisinde Mikrocerrahi Teknikler ve Zorluklar: Kadın Cerrahların Kesişen Yolculukları ve Çözüm Örnekleri - Gökçe Yıldıran
* Complex head and neck resection-reconstruction - Pedro C. Cavadas 
* Serbest ileokolon flebi ile eş zamanlı özefagus ve ses rekonstrüksiyonu - Gökhan Sert
* Servikal özofagusun sekonder olgularda mikrovasküler yöntemlerle onarımı - Mehmet Bayramiçli
* Baş boyun onarımında çift serbest fleplerin uygunluğu, güvenilirliği ve onarım algoritması - Bülent Saçak
* ALT free fleple baş boyun rekonstrüksiyonu - Emrah Kağan Yaşar
* Oral kavite rekonstrüksiyonlarında ince yumuşak doku serbest fleplerin kullanımı - Ersin Gür

SB 039 Yüzeyel Temporal Arterin Paryetal Dalını Temel Alan Split Ada Flebi ile Geniş Lateral Kantal Defekt Rekonstrüksiyonu: Olgu Serisi
Ersin Yavuz, Cemal Burak Sirkeci, Can Ege Yalçın, Mehmet Demir, Levent Demir, Semih Bağhaki, Oğuz Çetinkale
SB 040 Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Flep Başarısını Etkileyen Tek Bir Faktör Var mı?
Güven Ozan Kaplan, Galip Gencay Üstün, Gökhan Sert, Hakan Uzun
SB 041 Baş boyun bölgesi rekonstrüksiyonlarında ‘Superthın’ Anterolateral Uyluk Flebi tecrübelerimiz
Ersin Gür, Turgut Furkan Kuybulu, Kutay Durukan, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Kerem Öztürk
SB 042 Serbest Fleplerle Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Nasal Sub Ünitelerine Yönelik Bir Yaklaşım
Alper Aksoy, Daghan Dağdelen, Polat Biçici, Emin Sır
17:30 - 18:30
BİLDİRİ YARIŞMASI  
  Oturum Başkanları: Zeynep Akdeniz, Anıl Demiröz
YB 001 Vaskülarize Korakoid Kemik Grefti ile Skafoid Kemik Rekonstrüksiyonu: Deneysel Kadaverik Çalışma
Okan Acicbe, Melih Çakaroğlu, Murat İğde, Ayhan Cömert
YB 002 The Impact of High-Velocity Trauma on Vascular Structures: a rat model to gain further insight into the zone of injury concept for vessels
Asli Datli, Karaca Basaran, Mehmet Sagir, Mehmet Sar, Esra Bilgi
YB 003 Fleksör digitorum profundus tendonunun bunnell tekniği ve direk sütür tekniği ile pull-out sütürasyonunun karşılaştırılması
Oğuz Kağan Koçak, Bahriye Nur, Oğuz Eker, Sergen Karataş, Gökçe Yıldıran, Zekeriya Tosun
YB 004 Kalsiyum Dobesilatın Tek Başına veya Vaskülarize Lenf Nodu Transferi ile Birlikte Kullanımının Lenfödem Tedavisindeki Etkinliği
Ahsen Öncü, İbrahim Seyhan Çenetoğlu, Mehmet Sühan Ayhan, İlknur Akbulut, Hüseyin Bora, Muhammed Ertuğrul Şentürk, Ümit Özgür Akdemir, Duygu Dayanır
YB 005 Sinir iyileşmesinde lezyon proksimal ve distalinden yapılan sinir Supercharge'ının sinir iyileşmesine etkisi
Samed Gürses, Bahattin Kerem Aydın
YB 006 Deneysel Siyatik Sinir Hasarı Modelinde Aloperine’nin Anti-Enflamatuvar Ve Anti-Oksidan Özelliklerinin İyileşme Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Mehmet Ertanıdır, Sadettin Çiftci
YB 007 İnferior Medial Geniküler Arter Bazlı Tibia Osteokütan Flebi: Yeni bir serbest flep
Cansu Yalçın, Yağız Türkyılmaz, Sebat Karamürsel
YB 008 Elin Cilt Perforatörleri: Anatomik Çalışma
Murat Şahin Alagöz, Ahmet Çağrı Uysal, Atakan Şahiner, Eray Tüccar, Hakan Orbay, Ayhan Cömert, İbrahim Tekdemir
YB 009 Mikrocerrahinin Elin İnce Motor Becerileri ve Duyu Algısı Üzerindeki Etkileri
Sare Demirtas, Gökçe Yıldıran, Erden Erkut Erkol, Zekeriya Tosun
YB 010 Profunda Femoral Arter Perforatör ve Cilt Adalı Serbest Gracilis Perforatör Fleplerinin Anatomik Varyasyonlarının ve Perforatör Damarların Dominansının BT-Anjiyografi Yardımıyla Değerlendirilmesi
Fatih İçbudak, Adem Atakan Haytaoğlu, Ahmet Utku Sun, Ahmet Hamdi Sakarya, Mehmet Bayramiçli
YB 011 Omuz Defektlerinde Lateral Torasik Arter Perforatör Propellar Flebi ve Torakodorsal Arter Perforatör Flebinin Karşılaştırması
Nuh Evin, Reha Furkan Ekici, Mehmet Fatih Çamlı, Yasir Vural


17 MAYIS CUMA
  SALON A SALON B SALON C
07:30-08:00
NASIL YAPIYORUM NASIL YAPIYORUM  
  Konuşmacı: JP Hong Konuşmacı: Murat Topalan  
SCIP Flap Split fibula flebi; serbest vaskülarize fibula transferine yeni bir yaklaşım  
08:00 - 10:00
GENEL MİKROCERRAHİ - 3 BAŞ BOYUN - 2 (Fasial Reanimasyon)  
  Oturum Başkanları: Ömer Özkan, Burak Sercan Erçin Oturum Başkanları: Serdar Nasır, Hasan Murat Ergani  
* Extended-spectrum reconstructive surgery - Pedro C. Cavadas 
* Extreme rekonstrüktif mikrocerrahi - Ömer Özkan
* Kulak ve skalp replantasyonları - Mehmet Dadacı
* Ezilmiş majör üst ekstremite amputasyonlarina yaklaşım - Can İlker Demir
* Kimerik scip - Nuh Evin
* Radyal ön kol ebinde endoskop yardimiyla pedikül hazirlanarak lonor bölgesindeki iz yükünün azaltılması - Mehmet Sağır
* Basitten komplekse plastik ortopedi işbirliği - ortoplastik yaklaşım - Burak Sercan Erçin
* Fasial Sinir Cerrahi Anatomisi ve Onarımları - Ahmet Hamdi Sakarya
* Yüz felcinde statik işlemlerin tek başına ve dinamik işlemlerle beraber kullanımının estetik ve fonksiyonel açıdan önemi - Alp Ercan
* Akut kesilerde mikrocerrahi yöntemle yüz siniri ve parotis bezi onarımları - Erol Kozanoğlu
* Fasiyel paralizi ağız köşesi reanimasyonunda krosfasiyel sinir grefti ve fonksiyonel kas transferi kombinasyonu - Emre Hocaoğlu
* Serbest grasilis flep uygulamaları - Serdar Nasır
*Göz kapağı için temporal kas transferi - Serdar Nasır

SB 043 Oral kavite rekonstrüksiyonunda serbest fleplerle onarım tecrübelerimiz
Yavuz Yıldırım, Ümit Değirmenci, Metehan Cankurtaran, Ercan Doğan, Ahmet Safa Doğan, Onur Gündoğan, Mustafa Kassap, İlknur Tunç, Ömer Bayır, Sebat Karamürsel
SB 044 Intraoral Kanserlerin Ablasyonu Sonrasında Gelişen Defektlerin Serbest Fleplerle Rekonstrüksiyonu
Burak Özkan, Süleyman Savran, Çağrı A. Uysal
SB 045 Kompozit baş ve boyun bölgesi defektlerinde çift serbest flep kullanım endikasyonları ve klinik sonuçları
İlhan Erdem, Bülent Saçak, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan, Ahmet Hamdi Sakarya, İbrahim Mansuroğlu
SB 046 Bifid Burun Deformitesinde Kaudal Tabanlı Roll-Over Dermofat Flep ile Onarım
İbrahim Akpınar, Saruhan Mahmutoğlu, Burak Arkan, Selahattin Galyan, Mutlu Deng Alvaç, Larasu Yıldıran, Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Karasoy Yeşilada
 
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:00
KONFERANS - 3 10:30-12:30 ÜST EKSTREMITE - 2  
  Oturum Başkanı: Mehmet Altıparmak Oturum Başkanları: Fatih Kabakaş, Gökçe Yıldıran  
Introduction to lymphedema surgery - JP Hong * Restoring function in Mangled hand - Francisco del Piñal
* How to do WALANT tendon transfers - Don Lalonde
* Arthroscopic Management of distal radius fractures and malunions - Francisco del Piñal
* Replantasyonda uç uca anastomozun püf noktaları - Gökçe Yıldıran
* Degloving yaralanmalarında perforatör arter onarımı - Fatih Kabakaş

SB 047 El yaralanması sonrası acil serviste çekilen fotoğraflardan yaralı yapıların ve parmak dolaşımının değerlendirilmesi
Osman Orman, Baki Avşar Uzun, Ali Aydoğdu, Ethem Ayhan Ünkar, Mehmet Baydar, Gökhan Pehlivanoğlu
SB 048 El Ekstansör Tendon Yaralanmaları Sonrası Rehabilitasyonda Aktif ve Pasif Hareket Sonuçlarının Değerlendirmesi
Doğukan Uzel, Emrah Aras, Çağla Çiçek, Gaye Filinte
SB 049 El Volarindeki Sinirlerin Aksonal Haritalandırılması: Stereolojik Yaklaşım
İsmail Hakkı Kantar, Sare Demirtaş, Gökçe Yıldıran, Zeliha Esin Çelik, Zekeriya Tosun
SB 050 The Effect of Plate Location on Radial Nerve Palsy Recovery Time Associated with Humeral Shaft Fractures
Zeki Günsoy, Sinan Oğuz Kaya, Gökhan Sayer, Mustafa Dinç, Ömer Cevdet Soydemir
 
11:00-13:00
LENFÖDEM 11:00-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
  Oturum Başkanları: Anıl Demiröz, Dicle Yaşar Aksöyler Oturum Başkanları: Nuh Evin, Harun Karaduman
* Combining breast reconstruction with lymphonode transfer (DIEP, TMG, or LAP?) - Sinikka Suominen
* Lenfödem tedavisinde lenfatikovenöz anastomoz - Gökhan Sert
* Lenfödem tedavisinde boyun kökenli serbest lenfnodu flepleri - Ahmet Hamdi Sakarya
* Lenfödem tedavisinde redüktif cerrahi işlemler - Dicle Yaşar Aksöyler
* Lenfödem cerrahisinde potansiyel tehlikeler ve baş etme yolları - Anıl Demiröz
* Postoperatif Ödem Rehabilitasyonu - Mine Şimşek

SB 051 Alt Ekstremitenin Flep ile Rekonstrüksiyonu Klinik Deneyimlerimiz, Postoperatif Takiplerinde Lenfödem Yanıtı
Ahmet Biçer, Furkan Ekrem Çınar, Ayberk Şahin, Fikret Çalışkan
SB 052 Lenfödem Tanılı Hastalarda Cerrahi Girişimlerin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Prospektif Bir Değerlendirme
Levent Demir, Can Ege Yalçın, Mehmet Demir, Serkan Melenkiş, Esra Zeynep Kurtoğlu, Alp Ercan, Anıl Demiröz
SB 053 Başparmak pulpa rekonstrüksiyonlarında birinci dorsal metakarpal arter flepi ve Moberg flepin karşılaştırılması
Barış Acar, Osman Orman, Ayşe Şencan, Ethem Ayhan Ünkar, Hakan Ertem, Baki Avşar Uzun
SB 054 Kliniğimizde WALANT Yöntemiyle El Cerrahisi Uygulama Deneyimimiz ve Sonuçları
Oğuzhan Karakoç, Selman Hakkı Altuntaş
SB 055 2. Bölge fleksör tendon yaralanmalarında dijital sinir yaralanmasının tendon iyileşmesine etkisi var mıdır?
Gökay Eken, Erkan Bilgin
SB 056 Proksimal İnterfalangial Eklem Kompleks İntraartiküler Kırıklarda Suzuki Frame ile Tedavi Sonuçlarımız
Oğuzhan Bulut, Emral Aker Kozak, Ali Cavit, Birkan Kibar
SB 057 Tümör eksizyonu sonucu oluşan el dorsum defektlerinde bilobe perforator fleplerin kullanılması
Burak Özkan, Burak Ergün Tatar, Ahmet Çağrı Uysal
SB 058 Volar plate rekonstrüksiyonunda tendon interpozisyonu
Agit Sulhan, Yunus Ertaş, Zeki Çelik, Serhat İnan, Eşref Kaan Bulut, Perçin Karakol, Yasin Canbaz
SB 059 Ayaklar Ellerin Aynasıdır: Parmak Volar Defektlerinde Neden Pulpa Flebi ?
Yasin Canbaz, Ali Can Aydın, Ömer Büyükkaya, Onur Zengin, Eşref Kaan Bulut, Perçin Karakol
SB 060 El Elektrik Yanıklarında Negatif Basınçlı Yara Kapatma Uygulamasının Hasta İyileşmesine Etkisi
Yunus Emre Uğurlu, Alperen Pala, Çağla Çiçek, Gaye Filinte
SB 061 Parmak Ucu Onarımında Duyusal İnnerve Homodijital Ada Flebi Sonuçlarımız
Dağhan Dağdelen, Görkem Kazaz, Alparslan Yaman, Zeynep Deniz Akdeniz Doğan
  12:30-13:00 KONFERANS - 4
  Oturum Başkanı: Egemen Ayhan
  WALANT overview - Don Lalonde
13:00-14:00
ÖĞLE ARASI
14:00-16:00
MEME 14:00-16:00 GÖVDE VE GENİTAL  
  Oturum Başkanları: Sühan Ayhan, Zeynep Akdeniz Oturum Başkanları: Fatih Kabakaş, Burak Özkan  
* New technologies and robotics in microsurgery - Sinikka Suominen
* Mikro cerrahi meme rekontrüksiyonu - Sühan Ayhan
* Meme onarımında alıcı damar seçimi - Şükrü Yazar
* Otolog meme onarımında hasta yönetimi ve verimlilik: özel sektör perspektifi - Bülent Saçak
* Eş zamanlı ve geç dönem onarımda otolog dokunun şekillendirilmesi - Zeynep Akdeniz
* Diep ile meme rekonstrüksiyonu: Başlarken tercihler & püf noktalar - Gencay Üstün
* Pediküllü flepler ile meme onarımı - Mehmet Dadacı
* Massive resection-reconstruction of the trunk - Pedro C. Cavadas 
* Sternal defektlerin rekonstrüksiyonunda perforator flepler - Burak Özkan
* Zorlayıcı Perine Defektlerinde Onarım Seçenekleri - Dicle Aksöyler
* Radial önkol free flebiyle falloplasti - Emrah Kağan Yaşar
* Klinik örnekleriyle SGAP Flebi - Harun Karaduman
* Sternal defektlerde rekonstrüksiyon - Perçin Caşkan
15:00 - 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanları: Osman Orman, İlker Uyar
SB 062 Deprem Sonrası El Terapisi Deneyimi: Zorluklar ve Öneriler
Zeynep Emir, Öznur Güney, Beril Şahin, Kadir Çevik
SB 063 Şiddet Davranışı Sonucu Gerçekleşen El Yaralanmalarının Kaza ile Gerçekleşen Yaralanmalarla Karşılaştırıldığı Kesitsel Bir Çalışma: Demografik, Klinik ve Psikolojik Faktörler
Sedanur Güngör, Zeynep Emir, Deran Oskay, Beray Keleşoğlu Işın
SB 064 Üst ekstremite rekonstrüksiyonunda serbest ALT flebin kullanımı
Tuğba Akgün, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Mert Şen, Ramazan Erkin Ünlü
SB 065 Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Latissimus Dorsi Flebinin Kullanımı
Ersin Kılıç, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Rıdvan Çit, Ramazan Erkin Ünlü
SB 066 Fleksör Tendon Yaralanmalarında Aşamalı Tendon Onarımının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mustafa Özyıldırım, Ahmet Mert Toprak, Çağla Çiçek, Rıdvan Erden, Gaye Filinte
SB 067 Aksiller Bölge Rekonstrüksiyonunda Posterior Arm Perforatör Flep Deneyimlerimiz
İbrahim Akpınar, Murat Seven, Selahattin Galyan, Aleyna Bulat, Burak Tunahan Ekincikli, Ege Temür, Hüseyin Emre Ulukaya, Kamuran Zeynep Sevim, Selami Serhat Şirvan
SB 068 Distal ½ fleksör zone 5 yaralanmalarında fizik muayene doğruluğunun pediatrik ve erişkin yaş grubunda karşılaştırılması
Oğuz Kağan Koçak, Hande Akdeniz, Gökçe Yıldıran, Zekeriya Tosun
SB 069 Üst ekstremite rekonstrüksiyonlarında Serbest SCIP flep deneyimlerimiz
Perçin Caşkan, Yasin Canbaz, Ali Can Aydın, Ömer Büyükkaya, Kurtuluş Öz, Agit Sulhan, Yalçın Akbulut, Furkan Ekiz
16:00-16:30
KAHVE ARASI
16:30 - 17:30
YARIŞMA: ZOR OL(G/D)U - GÜZEL OLDU    
  Oturum Başkanları: Murat Topalan, Mehmet Bayramiçli, Mehmet Armangil    
17:30
SEÇİMLİ GENEL KURUL


18 MAYIS CUMARTESİ
  SALON A SALON B
07:30-08:00
NASIL YAPIYORUM NASIL YAPIYORUM
  Konuşmacı: Mehmet Ali Acar Konuşmacı: Ali Emre Aksu
Medial femoral kondil flebi Polisizasyon
08:00 - 10:00
GENEL MİKROCERRAHİ - 4 ÜST EKSTREMITE - 3
  Oturum Başkanları: Zekeriya Tosun, Emre Hocaoğlu Oturum Başkanları: İbrahim Kaplan, Ali Emre Aksu
* Perforator kavramı - Zekeriya Tosun
* Preekspande perforatör flepler - Emre Hocaoğlu
* Optimizing bone fixation in vascularized bone grafts - Marco Innocenti
* Perforatör görüntülemede taktikler - Berrak Karatan
* Serbest flepler ve perforatör fleplerdeki venöz yetmezlik için farklı çözüm önerileri - Burak Özkan
* Flep cerrahisinde venoz dolaşım sorunlarına yaklaşım - Hande Akdeniz
* Flep diseksiyonlarında hayat kolaylaştırıcı pratik noktalar - Alp Ercan
* Serbest flep ile rekonstrüksiyonda hastaların medikasyon yönetimi - İlker Uyar

SB 070 Tetik parmak cerrahisinde cerrahi 'loupe' kullanımının uzamış semptomlar üzerine etkisi
Uğur Bezirgan, Hasan Bekar, Merve Dursun Savran, Yener Yoğun, Mehmet Armangil
SB 071 Depremzede Hastalarda Yumuşak Doku Defektlerinin Free Flep İle Rekonstrüksiyonu
Harun Güleç, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Tibet Kaan Yolsal, Ramazan Erkin Ünlü
SB 072 Ekstremite Sarkomlarının Serbest Flep ile Ortoplastik Rekonstrüksiyonu
Nazmi Borazan, Şeyda Güray, Zeynep Deniz Akdeniz
* How to get better results in finger fracture management - Don Lalonde
* Acil sartlarda parmak kurtarici manevralar - Burak Sercan Erçin
* Başparmak Rekonstrüksiyonlarında Ayak 2. Parmağının Kullanımı - Burak Yaşar
* Radial club hand - Ali Emre Aksu
* Ayaktan ele parmak nakilleri - İbrahim Kaplan
* Baş parmak rekonstrüksiyonununda 4. parmağın kullanımı - Bilsev İnce

SB 073 Fleksör Tendon Yaralanmalarında 6 Aya Kadar Gecikmiş Primer Tamir: WALANT ve Erken Aktif Mobilizasyon Sonuçları
Zeynep Emir, Sedanur Güngör, Egemen Ayhan, Kadir Çevik, Yakup Kuzucu
SB 074 Parmak Replantasyon Cerrahisinde Anestezi Tipinin Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması
Saruhan Mahmutoğlu, Murat Doğuş Çerikan, Egehan Güngörmez, Burak Arkan, Murat Taş, Doğu Papatya, Kamuran Zeynep Sevim, Leyla Kılınç
SB 075 Elde konjenital vasküler malformasyonu olan hastaların tedavisinde multidisipliner yaklaşım
Erkan Akgün, Kemal Şibar
SB 076 Erken Dönem Dupuytren Kontraktürü Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım: Perkütan İğne Aponörotomisi ve Yağ Enjeksiyonu
Yasin Canbaz, Kurtuluş Öz, Furkan Uysal, Serhat Burak Örenel, Perçin Karakol
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 11:00
KONFERANS - 5 KONFERANS - 6
  Oturum Başkanı: Bülent Saçak Oturum Başkanı: Bilsev İnce
Immediate breast reconstruction in Finland - 40 years of evolution - Sinikka Suominen Vascularized epiphyseal transplant long term results - Marco Innocenti
11:00-13:00
ALT EKSTREMITE - 3 BAŞ BOYUN - 3
  Oturum Başkanları: Hayati Durmaz, Ali Rıza Erçöçen Oturum Başkanları: Hakan Arslan, Bora Edim Akalın
* Kruris travmalarında ortoplastik yaklaşım - Yusuf Gürbüz
* Ayak travmalarında ortoplastik yaklaşım - Kubilay Erol
* Alt ekstremite postonkolojik kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu - Özgür Baysal
* Alt ekstremitede osteomyelit rekonstrüksiyonu - Mustafa Kürklü
* Alt ekstremite kemik defektlerinin fibula dışı serbest fleplerle rekonstrüksiyonu - Ali Özdemir
* Kalça avasküler nekrozunda damarlı fibula ile rekonstrüksiyon - Osman Orman

SB 077 Serbest doku aktarımı ile diyabetik ayak yaralarının rekonstrüksiyonu
Can Ekinci, Ahmet Coşar, Aydan Ayşe Köse
SB 078 Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda serbest grasilis kas flebinin kullanımı
Süleyman Can Ceylan, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Ömer Faruk Yıkılmaz, Ramazan Erkin Ünlü
SB 079 Bası yaralarında oluşan defektlerin GAP flebi ile rekonstrüksiyonu
Şafak Ünsal, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Bayram Birkan Bilir, Ramazan Erkin Ünlü
SB 080 Serbest Anterolateral Thigh (ALT) Flebi ile Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu: Klinik Tecrübelerimiz
Mert Şen, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Mehmet Ali Yıldırım, Ramazan Erkin Ünlü
* Lidokain salımı yapabilen pektin bazlı üç boyutlu matris jel ortamında mikro ve süper-mikro anastomozlar - Hakan Arslan
* Baş boyun rekonstrüksiyonlarında mikrovasküler stratejiler: Donör alan ve alıcı damar seçimi - Mehmet Bayramiçli
* Yaşlı hastada baş boyun rekonstrüksiyonu - Berrak Karatan
* Baş boyun rekonstrüksiyonunda transvers servikal arter perforatör flebinin kullanımı - İbrahim Tabakan
* Mandibula rekonstrüksiyonunda 3 boyutlu planlama ve 3 boyutlu baskı ürünleri ile rekonstrüksiyon - Süleyman Çeçen
* Orta yüz onarımlarında serbest flep uygulamaları - Osman Akdağ

SB 081 Serbest flep ile saçlı deri rekonstrüksiyonunda klinik tecrübelerimiz
Yavuz Yıldırım, Ümit Değirmenci, Onur Gündoğan, Ahmet Safa Doğan, Ercan Doğan, Metehan Cankutaran, Sebat Karamürsel
SB 082 Orbital Ekzanterasyon Defektlerinde Farklı Onarım Seçenekleri
Işıl İrem Turan, Mehmet Başar, Dicle Yaşar Aksöyler, Erol Kozanoğlu, Ufuk Emekli
SB 083 Mandibular Defektlerin Free Flep İle Rekonstrüksiyonu
Özden Baz, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Mahmut Onur Seymen, Ramazan Erkin Ünlü
SB 084 Skalp Defektlerinde Uygulanan Rekonstrüksiyon Yöntemlerinin Etiyolojik Temelde Değerlendirilmesi: Temel Algoritmik Yaklaşım
Sare Demirtaş, Hande Akdeniz, Gökçe Yıldıran, Zekeriya Tosun